Fúzie a akvizície

Sme pripravení vám poradiť a poskytnúť plnú podporu pri kúpe, predaji a premenách spoločností. V spolupráci so skúsenými transakčnými poradcami nájdeme aj správneho kupca pre váš podnik alebo vhodný cieľ pre vaše investície.

Naši právnici sa podieľali okrem iného aj na nasledovných mandátoch:

  • transakčné poradenstvo belgickej maloobchodnej sieti pri predaji siete predajní na Slovensku
  • príprava a realizácia vnútroskupinovej fúzie pre slovenskú spoločnosť zaoberajúcu sa IT outsourcingom
  • právny audit a transakčné poradenstvo pre významného výrobcu a distribútora energií pri plánovanej akvizícii lokálneho producenta energií
  • právny audit a realizácia spojenia dvoch významných mediálnych skupín
  • poradenstvo a realizácia akvizícií pre slovenskú private equity investičnú spoločnosť
  • poradenstvo slovenskej stavebnej spoločnosti pri reštrukturalizácii spoločnosti a plánovanom založení spoločného podniku s českým partnerom