Internet, duševné vlastníctvo a ochrana osobných údajov

Zákony na ochranu osobných údajov a rastúci regulačný a obchodný tlak na využívanie informácií sú veľmi dôležité otázky, ktoré majú vplyv na každú spoločnosť. Sme schopní vykonávať sofistikované právne analýzy a poskytovať zrozumiteľné právne poradenstvo o nových otázkach z oblasti súkromia a práva informácií. Zákony v týchto oblastiach sú komplexné a neustále sa meniace, takže odbornosť našich právnikov šetrí váš čas a náklady.

Naše skúsenosti zahŕňajú okrem iného:

  • právne poradenstvo slovenskej IT spoločnosti pri návrhu všeobecných zmluvných podmienok zmlúv o dielo a marketingových zmlúv pre tvorbu a propagáciu e-shop systémov
  • lokalizácia a právne poradenstvo týkajúce sa softvérových licenčných zmlúv pre medzinárodnú IT skupinu
  • právne poradenstvo a podpora pri rokovaní o zmluvách pre slovenskú spoločnosť zaoberajúcu sa tvorbou mobilných aplikácií
  • zastupovanie a právne poradenstvo rozličným klientom pri prevodoch doménových mien a sporoch vyplývajúcich z doménových mien
  • interná due diligence a príprava rozsiahleho programu dodržiavania zákona o ochrane informácií pre medzinárodnú spoločnosť správy pohľadávok
  • nastavenie všeobecných podmienok používania vernostných kariet pre servisnú spoločnosť významného obchodného reťazca
  • právne poradenstvo rozličným klientom v čiastkových otázkach zákona o ochrane osobných údajov, zbierania a uchovávania osobných údajov, registrácie informačných systémov na úrade pre ochranu osobných údajov a podobne