JUDr. Marek Mráz / Koncipient

2015-03-27_Soltys_biznis_portrety-6

Marek Mráz je koncipientom v našej advokátskej kancelárii od roku 2012 a venuje sa najmä právu obchodných spoločností, otázkam katastrálneho zákona a právu cenných papierov.

Marek ukončil štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v roku 2010. Už počas štúdia pôsobil v spoločnosti Creditinfo Slovakia, s. r. o., ako právny konzultant so zameraním najmä na oblasť práva duševného vlastníctva a korporátnu agendu. V rokoch 2010 – 2011 pôsobil v spoločnosti KMG international, s. r. o., ako právnik so zameraním na oblasť obchodného a občianskeho práva.