JUDr. Miroslav Korniet / Partner

2015-03-27_Soltys_biznis_portrety-13

Miroslav Korniet je partnerom advokátskej kancelárie Šoltýs & Korniet a venuje sa najmä právnym otázkam internetového podnikania, autorskému právu a komerčným nájmom nehnuteľností.

Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2007 absolvoval koncipientsku prax v advokátskej kancelárii Soukeník & Štrpka, kde od roku 2010 pôsobil ako advokát.

Niektoré významnejšie mandáty, ktoré Miroslav Korniet v priebehu svojej praxe viedol, alebo na ktorých sa podieľal, zahŕňajú:

  • člen tímu poskytujúceho právne služby pre nadnárodnú retailovú spoločnosť majúcu výrazný podiel na slovenskom maloobchodnom trhu;
  • právne analýzy a zastupovanie spoločnosti patriacej medzi najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu v oblasti poskytovania internetových, inzertných a reklamných služieb;
  • právne poradenstvo pre spoločnosť zaoberajúcu sa predajom a financovaním vozidiel kamiónovej dopravy;
  • vykonávanie poradenstva pre klienta pôsobiaceho v oblasti mobilného marketingu (SMS hier, SMS hlasovaní a spotrebiteľských súťaží), mikroplatieb a komunikačných SMS služieb;
  • právne poradenstvo pre skupinu spoločností zaoberajúcu sa výstavbou a správou nájomných nehnuteľností.