Mgr. Andrej Šoltýs / Partner

2015-03-27_Soltys_biznis_portrety-50

Andrej Šoltýs je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie Šoltýs & Korniet. Vo svojej praxi sa venuje najmä právu nehnuteľností a developerským projektom, fúziám a akvizíciám, protimonopolnému právu a spotrebiteľskému právu.

Po ukončení štúdií na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001 pracoval ako koncipient a od roku 2004 ako advokát v medzinárodnej advokátskej kancelárii Freshfields Bruckhaus Deringer a neskôr vo významnej českej advokátskej kancelárii Havel & Holásek. Podieľal sa tak na korporátnych, ako aj na protimonopolných aspektoch viacerých transakcií realizovaných zahraničnými investormi v Slovenskej republike, predovšetkým v odvetví informačných technológií, maloobchodu, stavebníctva, energetiky a realít. Publikoval Analýzy rozhodnutí Európskeho Súdneho Dvora v časopise EMP a články zamerané na oblasť protimonopolného práva v bulletine e-competitions review.

Niektoré významnejšie mandáty ktoré Andrej Šoltýs v priebehu svojej praxe viedol, zahŕňajú:

  • komplexné právne poradenstvo a podpora slovenskej developerskej skupiny pri výstavbe bytových komplexov v Bratislave a na západnom Slovensku;
  • vedenie právneho poradenského tímu zodpovedného za slovenskú časť právneho auditu a transakcie, ktorej výsledkom bolo založenie spoločného podniku medzi významnými vydavateľskými skupinami;
  • právne analýzy a zastupovanie významnej slovenskej dopravnej spoločnosti v súdnych sporoch s prvkami protimonopolného a konkurzného práva;
  • poradenstvo zahraničnému klientovi z oblasti kozmetiky pri jednom z prvých protimonopolných urovnaní na Slovensku;
  • právne poradenstvo klientovi z oblasti private equity pri audite pozemkovoprávneho riešenia pre projekt solárnej elektrárne ako aj pri návrhu a vyrokovaní preklenovacích a subordinovaných úverových zmlúv.