Mgr. Jana Prnová / Koncipientka

2015-03-27_Soltys_biznis_portrety-80_pp

Jana Prnová je členkou nášho tímu od roku 2014 a venuje sa najmä korporátnemu právu a otázkam vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

Jana ukončila magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012 a popri práci v advokácii je zároveň odbornou asistentkou na Katedre rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského.