Mgr. Mária Kadáková / Asociovaná advokátka

IMG_8970Mária Kadáková je členkou nášho tímu od roku 2012. Venuje najmä právu ochrany osobných údajov, spotrebiteľskému právu a autorskému právu.

Štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012. V rokoch 2010 – 2011 absolvovala študijno-pracovný pobyt v Austrálii zameraný na obchodnú angličtinu. Už počas štúdia pôsobila ako stážistka v advokátskych kanceláriách a v špecializovanej finančnej spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko.