Nehnuteľnosti a stavebné právo

Odvetvie stavebníctva je špecifické mimoriadnou šírkou vznikajúcich právnych vzťahov, ako aj ich zložitosťou. Náš tím je vybavený znalosťami a potrebnými nástrojmi aj pre spracovanie veľkých a komplexných realitných projektov. Odbornosť a vedomosti tímu pokrývajú celé právne spektrum stavebných a realitných služieb, zahŕňajú poradenstvo v oblasti nového developmentu, kúpy pozemkov, zmlúv s dodávateľmi, obstarávania projektov, ale aj rekonštrukcií či nájmov.

Naše referencie zahŕňajú aj nasledujúce mandáty:

  • komplexná právna podpora skupine spoločností vlastniacich a prevádzkujúcich administratívne budovy, vrátane podpory pri rokovaniach o nájomných zmluvách a právneho poradenstva pri otázkach súvisiacich s akvizíciou, výstavbou, rekonštrukciou a prevádzkou nájomných nehnuteľností
  • právne poradenstvo a podpora slovenskej developerskej skupine pri výstavbe bytových projektov na západnom Slovensku, vrátane návrhu a úprav zmlúv o predaji bytov a nebytových priestorov
  • revízia návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov a poradenstvo v procese uzatvárania zmluvy pre servisnú spoločnosť medzinárodnej finančnej skupiny
  • právne poradenstvo špecializovanej stavebnej spoločnosti pri uzatváraní zmlúv o dielo s investormi a generálnymi dodávateľmi stavieb
  • právne poradenstvo pre klienta zaoberajúceho sa výstavbou a správou líniových stavieb