O NÁS

Ústretovosť, kvalita a kreativita sú základné hodnoty advokátskej kancelárie Šoltýs & Korniet.

Radi sme o krok vpred nielen v záležitostiach zaujímavých riešení zložitých právnych problémov našich klientov, ale aj v oblasti technológií. Ochrana dát našich klientov je pre nás prioritou. Preto sa naši klienti vďaka možnosti šifrovania komunikácie a vďaka nášmu šifrovanému a bezpečne umiestnenému dátovému serveru nemusia obávať straty súkromia či narušenia dôvernosti svojich dokumentov.

Vďaka spojeniu dlhoročných medzinárodných skúseností a dokonalej znalosti slovenského podnikateľského a právneho prostredia vám dokážeme efektívne poradiť vo všetkých právnych otázkach súvisiacich s vašou podnikateľskou činnosťou. Zameriavame sa najmä na odvetvia maloobchodu, nehnuteľností a stavebníctva, internetových služieb a technologických startupov.