PRÁVNE SLUŽBY

Naša advokátska kancelária vďaka dlhoročným skúsenostiam s klientmi pôsobiacimi v rôznych odvetviach poskytuje nadštandardnú právnu podporu vo všetkých otázkach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou. Zameriavame sa najmä na:

Právo obchodných spoločností a korporátna správa

Obchodné zmluvné vzťahy

Nehnuteľnosti a stavebné právo

Internet, duševné vlastníctvo a ochrana osobných údajov

Fúzie a akvizície

Právo hospodárskej súťaže

Sporová agenda