Právo hospodárskej súťaže

Protimonopolné právo poskytuje podnikateľom nástroje ochrany pred zneužívaním sily dominantných hráčov, ale aj obmedzuje zmluvnú voľnosť strán pri dohodách, ktoré môžu obmedziť súťaž na trhu. Veľké aj menšie spoločnosti potrebujú procesy, ktoré zamedzia uzatváraniu zakázaných zmlúv a spoľahlivého právneho poradcu pre prípad vyšetrovania či otázok protimonopolného úradu.

Naše skúsenosti zahŕňajú:

  • právna analýza prípadného dominantného postavenia slovenskej dopravnej spoločnosti na trhu reklamy;
  • zastupovanie poľského výrobcu kozmetiky pri jednom z prvých protimonopolných urovnaní na Slovensku;
  • hĺbková analýza obchodných vzťahov spoločnosti, návrh a implementácia rozsiahleho programu dodržiavania práva s dôrazom na otázky zneužívania dominantného postavenia pre slovenského výrobcu stavebných hmôt;
  • zastupovanie výrobcu stavebných materiálov pri vyšetrovaní protimonopolného úradu (Dawn Raid) v slovenských dcérskych spoločnostiach;
  • právne poradenstvo týkajúce sa notifikačnej povinnosti a príprava oznámení koncentrácie v rámci pripravovaných transakcií slovenských a zahraničných subjektov.