Právo obchodných spoločností a korporátna správa

Ak vlastníte obchodnú spoločnosť, alebo sa ju chystáte zakladať, môže váš úspech závisieť aj od získania správneho právneho poradenstva. Sme vám k dispozícii na komplexné poradenstvo týkajúce sa vašej spoločnosti od jej založenia, cez bežnú korporátnu údržbu, zamestnanecké vzťahy, verejno-administratívne povinnosti až po zložité reštrukturalizácie skupín spoločností.

Naše referencie zahŕňajú:

  • poradenstvo pri reštrukturalizácii skupiny a zlúčení slovenských dcérskych spoločností pre dodávateľa kancelárskej techniky
  • realizácia právneho auditu a transakcie, ktorej výsledkom bolo založenie spoločného podniku medzi nadnárodnými vydavateľskými skupinami
  • poradenstvo a realizácia viacerých akvizícií a predajov pre slovenskú private equity investičnú spoločnosť
  • poradenstvo pre klientov v oblasti otázok vyplývajúcich zo vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa s akcentom na optimálne nastavenie vzájomných vzťahov
  • správa spoločností, právna pomoc a podpora klientom pri zvládaní administratívnych povinností vzťahujúcich sa na korporátnu oblasť, ako aj na príslušnú oblasť podnikania klienta